Kenmerkend voor de pianola is dat het instrument speelt door middel van papieren rollen met gaatjes (perforaties) en dat de werking berust op luchtdruk. De pianola is het resultaat van een reeks technische ontwikkelingen aan het eind van de 19de eeuw die geresulteerd heeft in het ontstaan van een apparaat dat in staat was een piano of een vleugel te bespelen. In 1897 werd voor het eerst een dergelijk apparaat gebouwd. De behoefte hieraan was groot, veel mensen hadden een piano in huis die vaak tot het standaardmeubilair behoorde of als statussymbool diende. In veel gevallen was er niemand in huis die piano kon spelen.

 

De Nederlandse Pianolavereniging, de NPV, stelt zich ten doel de nog bestaande pianola’s te behouden, te restaureren en er belangstelling voor te wekken.

Kijkt u voor meer info op www.pianolavereniging.nl