Het tafereel verbeeldt de zalving omstreeks de 10e eeuw voor Christus.  Oud testamentair te vinden: 1 Koningen hfd st 1 vers 38.  Zadok is de hogepriester en de profeet Nathan ziet toe.

Toen koning David zijn krachten voelde afnemen, bereidde zijn erfzoon Adonia een machtsgreep voor. De (stiefmoeder) vrouw van David, Batseba en profeet Nathan grepen in en aldus werd Salomo (zoon van Batseba) gezalfd.

 

Dit bijbels spektakel is voor Georg Friedrich Händel de inspiratie geweest voor de Coronation Anthem, die hij in 1727 schreef voor de kroning van George II.