Word PianoSponsor

Een bijzonder initiatief als de PianoWandeling vergt ieder jaar opnieuw een flinke organisatie met dito kosten. Wij prijzen onszelf dan ook gelukkig met onze zeer gewaardeerde sponsoren, zonder wie wij  dit unieke evenement niet mogelijk zouden kunnen maken.

 

Toch kunnen wij onze begroting niet geheel sluitend maken en hebben dringend behoefte aan aanvullende inkomsten. Om deze reden nodigen wij u dan ook van harte uit PianoSponsor te worden van onze Stichting Piano Edam.

Op die manier kunnen we de PianoWandeling in de komende jaren zeker stellen voor duizenden wandelende luisteraars en de hechte groep van piano-eigenaren in Edam.

 

Het sponsorbedrag is minimaal € 100,- per jaar. Deze bijdrage kunt u  storten op rekening NL37 RABO 0118862898 o.v.v PianoSponsor, waarna u een bevestiging van onze Stichting ontvangt.

 

 Scan of klik op de QR-code voor een donatie aan Piano Wandeling Edam.

 

De PianoWandeling heeft een culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.  Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

 

Wat wij u als PianoSponsor bieden, vindt u hieronder:

 

PianoSponsor

Vermelding van uw naam en/of bedrijfslogo in de programma-flyer.

Vermelding van uw naam en bedrijfslogo op onze informatieve website.

Gereserveerde plaats voor 2 personen tijdens slotconcert in de Grote Kerk.

Waardering van wandelende luisteraars, pianohuizen en pianisten in Edam..: Goodwill.

 

Bij € 500,= of meer nader te bespreken.

Voor informatie graag een email naar

info@piano-edam.nl

Sponsors Pianowandeling