Privacybeleid Stichting Piano Edam

Stichting Piano Edam legt gegevens van donateurs vast, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft.

 

Op de website van onze stichting worden zorgvuldig geselecteerde foto’s geplaatst van het evenement waarop musici en publiek zichtbaar zijn. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van een foto waarop u bent afgebeeld, dan kunt u dit aan het bestuur kenbaar maken middels een email aan aan info@piano-edam.nl.

 

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@piano-edam.nl.  Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via dit emailadres.