Frits Reynaert

Hij studeerde achtereenvolgens orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, waar hij in 1985 het diploma Uitvoerend Musicus Beiaard behaalde.

Reynaert concerteert vrijwel jaarlijks in binnen- en buitenland. Hij maakte 9 concerttournees in Canada en de USA waaronder meermalen tijdens het prestigieuze International Carillon Festival in Springfield, Illinois.

Hij verstrekt adviezen aan Gemeenten en Beiaardcommissies aangaande beiaardcultuurbeleid en restauraties.                                                                                            

Van 1994 tot 2016 is hij actief geweest voor de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV), de laatste 7 jaar als bestuurslid. Hij heeft zich met name ingezet voor actualisering en advisering rond het behoud van de beiaardcultuur als Immaterieel Cultureel Erfgoed en de beroepsbelangen in brede zin.